bf2a6da712b4888886bfd89e48898f6f M

Przypominamy! Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego Gminy Puławy

Od 1 stycznia 2019 roku bankiem obsługującym Gminę Puławy jest Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach. W związku z tym nastąpiły zmiany kont indywidualnych, na które należy wpłacać opłaty za odpady komunalne oraz podatki.

Do momentu otrzymania/odebrania nowych indywidualnych numerów kont, opłatę za odpady komunalne oraz podatki, można wpłacać na rachunek w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach nr 57 8736 0006 2001 0000 3636 0001, podając dane identyfikujące podatnika oraz tytuł płatności.

W celu otrzymania nowego nr konta indywidualnego, na który należy wpłacać opłatę za odpady komunalne należy zgłosić się do Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4 pokój nr 8 lub 7 lub zadzwonić pod nr tel. 81 889 05 47.
Nowe numery kont indywidualnych, na które należy wpłacać podatek znajdować się będą w pouczeniu decyzji podatkowych na 2019 r.

Bez prowizji, wpłaty można dokonywać bezpośrednio w:
– Centrali Banku:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach ul. Piłsudskiego 30
– Oddziałach Banku: 24-105 Baranów ul. Długa 28; 08-530 Dęblin ul. Warszawska 65; 26-920 Gniewoszów ul. Konopnickiej 6
– Filii Banku: 24-100 Puławy, Gołąb, ul. Żuławy 2
– Punktach Kasowych Banku: Urząd Skarbowy w Puławach 24-100 Puławy, ul. Władysława Grabskiego 4; 24-122 Góra Puławska, ul. Kozienicka 4