5214bdb529ff52c2bc08d9b03f97b94e M

Przysięga wojskowa „terytorialsów”

102 ochotników z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Chełmie, złożyło w minioną niedzielę na Placu Chopina w Puławach, przysięgę wojskową. Ponad 30% przysięgających stanowiły kobiety. Niedzielna przysięga połączona była z promocją na pierwszy stopień podoficerski 49 żołnierzy, którzy ukończyli pierwszą edycję projektu Sonda. W uroczystości wziął udział Sekretarz Gminy Puławy – Paweł Kamola.

Przed złożeniem przysięgi ochotnicy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Chełmie musieli przejść szkolenie podstawowe, które odbyli w czasie wakacji. To szesnaście dni bardzo intensywnych ćwiczeń, które były dużym  wyzwaniem i sprawdzianem dla kandydatów. Ochotnicy mieli bardzo dużo zajęć praktycznych, w tym zajęcia na strzelnicach. Na końcu wszyscy musieli zaliczyć sprawdzian ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

Więcej informacji na temat wojsk obrony terytorialnej mogą znaleźć Państwo na: terytorialsi.wp.mil.pl