Grafika przedstawiająca wykres

Raport o stanie Gminy Puławy za 2021 r.

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Puławy za 2021 r. Raport dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Puławy.

Zarządzenie Nr 637 /2022 Wójta Gminy Puławy z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Puławy za 2021 rok

Raport o stanie Gminy Puławy za 2021 r.