cee8d15e533fe0d998594b417925cd58 M

Regulamin dla Wystawców uczestniczących w 9. Święcie Truskawki w Gminie Puławy – Góra Puławska – 07 lipca 2019 r.

Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć w 9. Święcie Truskawki w Gminie Puławy w charakterze wystawców, zgodnie z przepisami Regulaminu wprowadzonego w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Puławy z dnia 27 marca 2019 r.

Przed dokonaniem zgłoszenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu, w tym cennikiem opłat za najem powierzchni wystawienniczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 889 05 30 lub 512 320 945.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 czerwca 2019 r.

Uwaga! Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć obowiązkowo podpisaną klauzulę, dotyczącą przetwarzania danych osobowych (do pobrania poniżej).