412c2222b09c44d0cd5d0296b73f4854 M

Remont chodnika w Sosnowie

inwestycje gminne baner 1

REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SOSNÓW

 

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
b) krawężniki i obrzeża betonowe
c) chodnik z kostki brukowej
d) montaż balustrad ochronnych dla pieszych
e) roboty wykończeniowe

Termin realizacji: grudzień 2015 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 19 236,79 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo „BUDJAN” Sp. z o.o., ul. Sieroszewskiego 7, 24 – 100 Puławy