Remont drogi gminnej Nr 107503L od km 0+012,70 do km 0+365,20 oraz od km 0+528,90 do km 0+608,80 w miejscowości Klikawa, gmina Puławy

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Remont drogi gminnej Nr 107503L od km 0+012,70 do km 0+365,20 oraz od km 0+528,90 do km 0+608,80 w miejscowości Klikawa, gmina Puławy

Kwota dofinansowania: 249 512,80 zł

Całkowita wartość inwestycji: 562 330,72 zł

Długość remontowanego odcinka drogi: 433,00 m;

Zakres robót m.in. obejmuje:

 1. Roboty pomiarowe;
 2. Remont nawierzchni, w tym:
  • Frezowanie nawierzchni asfaltowej;
  • Wzmocnienie podbudowy nawierzchni;
  • Ułożenie geosiatki;
  • Nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca;
  • Nawierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna;
 3. Wykonanie pobocza z kruszywa;