Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowala

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowala (gmina Puławy)”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
objętego pomocą finansową w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI
Umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont świetlicy wiejskiej.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót remontowych obejmował:

  • wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami o sterowaniu ręcznym wraz z wymianą parapetów zewnętrznych,
  • wymianę stolarki drzwiowej drewnianej na witrynę aluminiową z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi,
  • wymianę drzwi ewakuacyjnych oraz wewnętrznych drewnianych na aluminiowe,
  • wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,
  • montaż grzejników ciepła elektrycznych z termoregulatorem,
  • montaż włazu strychowego,
  • roboty ogólnobudowlane.

Termin realizacji: październik – listopad 2011 r.
Wartość robót budowlanych: 39 982,33 zł
Koszty kwalifikowalne: 31 993,56 zł
Pomoc finansowa w ramach PROW: 22 395,49 zł