Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Polesie

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Polesie”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 „Leader” w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
objętego pomocą finansową w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI
Umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót remontowych obejmował:

  • wymianę stolarki okiennej metalowej na aluminiową z nawiewnikami o sterowaniu ręcznym wraz z wymianą parapetów zewnętrznych,
  • ułożenie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej na stropie nad parterem
  • wykonanie schodów wejściowych
  • montaż grzejników ciepła elektrycznych z termoregulatorem,
  • roboty ogólnobudowlane.

Zakres wyposażenia świetlicy wiejskiej:

  • dostawa stołów składanych w ilości 4 szt.
  • dostawa tapicerowanych krzeseł w ilości 24 szt.
  • dostawa jednego stołu do gry w piłkarzyki

Termin realizacji: marzec – maj 2013 roku
Wartość projektu: 30 124,75 zł
Koszty kwalifikowalne: 16 764,75 zł
Pomoc finansowa w ramach PROW: 11 735,32 zł