Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Góra Puławska

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Góra Puławska zrealizowana w ramach inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w miejscowości Góra Puławska

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

W nowej części Szkoły zlokalizowano następujące pomieszczenia:

 

– Na parterze: sala gimnastyczna o wym. 32×17 m wraz z zespołem sanitarno-szatniowym, w tym szatnię i toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie trenera w-f. Plac do gry o wymiarach 15×28 m pozwala na grę w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Ponadto wydzielono trzy boiska treningowe, oddzielone za pomocą rozsuwanych kurtyn, do gry w koszykówkę lub siatkówkę. Salę wyposażono w 33 drabinki gimnastyczne oraz w tablicę wyników.

– Na piętrze: wejścia na widownię sali gimnastycznej z 247 miejscami siedzącymi.

Dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych umożliwia winda.

 

Termin realizacji: kwiecień 2015 r. – listopad 2016 r.

Wartość wykonanych robót: 3 229 595,01 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 2 000 000,00 zł

Wykonawca: Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom

Nadzór inwestorski: „KNK Budownictwo” Zbigniew Gajos, ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce