beded5272d48bc02bc6b093086c287c2 M

Rozbudowa szkoły w Gołębiu na finiszu!

Dobiegają końca prace przy rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu. Trwająca od kilkunastu miesięcy budowa jest drugą – pod względem zakresu i kosztów – wielką inwestycją w rozwój infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Puławy.

Projekt rozbudowy budynku szkolnego w Gołębiu został opracowany w 2015 roku. Pozwolenie na budowę stało się ostateczne w dniu 7 stycznia 2016 r. Niedługo potem zostały wszczęte niezbędne procedury, których celem było wyłonienie wykonawcy inwestycji.

O realizację rozbudowy ubiegało się 13 firm. W wyniku przeprowadzonego przetargu, wykonawcą został „Zakład Remontowo-Budowlany Rachwał S.C”. Uroczyste podpisanie umowy, opiewającej na kwotę 6 870 780,00 zł nastąpiło w dniu 19 maja 2016 r. Wraz z umową na wykonawstwo inwestycji, została zawarta także umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. To zadanie realizuje Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o. za kwotę 38 800,00 zł.

Niespełna cztery miesiące później, 16 września 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Akt erekcyjny został podpisany, poświęcony i – wraz z kilkoma pamiątkami m.in. aktualnym wydaniem „Kuriera Gminy Puławy”, szkolną gazetką i plakatem trwających wówczas Europejskich Dni Dziedzictwa – wmurowany w ścianę szkoły.

Przedsięwzięcie zakłada niemal trzykrotne zwiększenie powierzchni użytkowej budynku z 1018,92 m2 do 3229,00 m2. Kubatura wzrośnie z 2873,00 m3 do 13 321,00 m3.

Na parterze budynku zlokalizowano: sekretariat, pokój dyrektora Szkoły Podstawowej, pokój dyrektora Gimnazjum, pokój nauczycielski, bibliotekę z czytelnią, wc damskie, wc męskie, wc dla niepełnosprawnych, dwie szatnie, portiernię, kotłownię, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i pomieszczenie gospodarcze. Parter budynku będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo z poziomu terenu. W celu połączenia parteru i piętra zastosowano platformę do komunikacji pionowej dla osób niepełnosprawnych.

Budowana sala gimnastyczna będzie posiadała plac do gry o wymiarach 15 m x 28 m. Sala zostanie wyposażona w kosze do gry w piłkę koszykową opuszczane, podwieszane do konstrukcji dachu oraz słupki do mocowania siatki do gry w siatkówkę oraz w drabinki gimnastyczne. Sala przewidziana jest do podziału kotarą na dwie niezależne części do zajęć sportowych. W bryle Sali przewidziano przebieralnie dla uczniów wraz zapleczami sanitarnymi, szatnię dla osób niepełnosprawnych wraz z sanitariatem oraz pomieszczenie trenera. Na zapleczu sali umiejscowiono magazynek sprzętu sportowego, scenę, która będzie oddzielona od sali za pomocą ścianki mobilnej, przebieralnię do obsługi sceny. Widownia sali gimnastycznej będzie posiadała 215 miejsc siedzących. Na realizację tej części inwestycji Samorząd Gminy Puławy pozyskał środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 801 200,00 zł.

Na piętrze budynku zlokalizowano 5 nowych sal dydaktycznych (w tym: 2 klasopracownie z zapleczami i 1 pracownia komputerowa z zapleczem), wc damskie, wc męskie, wc dla niepełnosprawnych, wc dla nauczycieli, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie magazynowe, magazyn na scenografię oraz wejście na widownię.

Wykonana zostanie również droga wewnętrzna z placem manewrowym oraz chodniki piesze. Wzdłuż traktu pieszego znajdą się lampy oświetlenia zewnętrznego.

W istniejącym budynku szkoły zostanie zlikwidowana klatka schodową a w jej miejsce wykonana nową na zewnątrz budynku, zostaną osadzone dodatkowe biegi schodowe, komunikujące piętro ze strychem budynku, zmianie ulegnie przeznaczenie niektórych pomieszczeń oraz instalacja hydrantowa.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, prace przy rozbudowie szkoły w Gołębiu mają zakończyć się w połowie listopada 2017 r. Później budynek czekały będą jeszcze procedury, związane z wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.