Rozbudowa szkoły w Górze Puławskiej niemal pewna

9 kwietnia br. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Puławy, Radni prawie jednogłośnie (14 głosów „za” i 1 „wstrzymujący”) podjęli decyzję o zwiększeniu środków finansowych na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej.

Pierwotnie zabezpieczona w budżecie kwota 8 mln zł okazała się wprawdzie znacznie niższa od założeń kosztorysu inwestorskiego (blisko 14 mln zł), ale nieco zbyt mała w stosunku do najkorzystniejszej spośród aż 11 złożonych w przetargu ofert, opiewającej na niewiele ponad 9,2 mln zł. Kluczowe znaczenie miała jednak uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego, przyznająca Gminie Puławy najwyższą spośród wszystkich zgłoszonych wniosków pomoc finansową na budowę sali widowiskowo – sportowej, w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego. Dzięki temu możliwe stało się zabezpieczenie finansowe inwestycji, ze stosunkowo niewielkim udziałem środków nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.
Sesja Rady Gminy, na której zostaną ostatecznie zatwierdzone zmiany w budżecie, umożliwiające podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie inwestycji, planowana jest na 21 kwietnia. Powyższe regulacje nie powodują jakichkolwiek zmian w zakresie zarezerwowanych w budżecie środków przeznaczonych na opracowanie projektu budowlanego oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu. Trwające obecnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zostanie wkrótce rozstrzygnięte.