Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Góra Puławska

projekty prow banner os3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Góra Puławska
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
objętego pomocą finansową w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Góra Puławska, gmina Puławy.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Branża sanitarna obejmująca m.in.:
Roboty rozbiórkowe, instalacje uzbrojenia studni, instalacje technologiczne, roboty ziemne i rurociągi międzyobiektowe, instalacje pomocnicze m.in. montaż następujących zestawów: filtracyjnego, aeracji, sprężarki, dmuchawy, chloratora, hydroforowego
Branża budowlana obejmująca m.in.:
Roboty rozbiórkowe, roboty wewnętrzne, rozbudowę istniejącego budynku w celu powiększenia części technologicznej i wydzielenia chlorowni. Ściany z bloczków gazobetonowych, strop z płyt WPS na belkach stalowych dwuteowych. Ocieplenie ścian styropianem metodą lekką mokrą, nad całością nowa konstrukcja dachowa i pokrycie dachu blachą powlekaną. W części istniejącej wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i inne roboty wykończeniowe.
Branża elektryczna obejmująca m.in.:
Przebudowę linii kablowej enn odbiorczej, zalicznikowej, rozdzielnice, instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, instalację oświetlenia terenu, instalację siłową, instalacje elektryczne w studni i na zbiornikach wyrównawczych, ochronę od porażeń, ochronę przeciwprzepięciową i odgromową.

Termin realizacji: marzec – październik 2013 r.
Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 923 324,01 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 362 335 zł

Wykonawca robót: „MOST” sp. z o.o., ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin
Nadzór inwestorski: Dyrekcja Inwestycji Miejskich Spółka z o.o., ul.Narutowicza 56A, 20-016 Lublin