Pomoz dzieciom przetrwac zime

Rusza akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Uprzejmie informuję, że po dwóch latach przerwy spowodowanej ograniczeniami epidemiologicznymi wywołanymi COVID-19, w dniu 26 listopada br., odbędzie się ogólnopolska uliczna zbiórka darów w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

Sztaby akcji można rejestrować od 7 listopada 2022 r. przez e-formularz, znajdujący się w zakładce: sztaby.pdpz.pl na stronie głównej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę www.pdpz.pl Na stronie tej znajdziecie Państwo również inne informację dotyczące podejmowanych działań. W przypadku wątpliwości można również kontaktować się z Głównym Biurem Organizacyjnym Akcji, które mieści się przy ul. Obrońców Pokoju 2, telefonicznie pod numerem 81 536 42 60, na numer bezpłatnej infolinii 800 600 650 lub poprzez email biuro@pdpz.pl

Celem akcji jest zebranie darów w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania. Zebrane dary przekazane zostaną dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, które zamieszkują na terenie naszego województwa. W tym roku część darów trafi również do dzieci zza naszej wschodniej granicy, gdzie od lutego toczą się działania wojenne.