8caf78cbed9c4cfa8cadc4253cac0ebc M

Seniorzy poznają nowe technologie

Mija kolejny miesiąc realizacji projektu „Gmina Puławy dla Seniorów”. Uczestnicy biorący udział w spotkaniach Klubów Seniora w Górze Puławskiej i w Gołębiu, właśnie rozpoczęli warsztaty komputerowe.

Podczas zajęć seniorzy będą mogli poznać podstawy obsługi komputera i Internetu, a także przekonać się, że widoczna w niemal każdej dziedzinie informatyzacja, może być sporym ułatwieniem w codziennym życiu. To nie koniec różnych form aktywności, które czekają na klubowiczów w ramach projektu. Przed nimi jeszcze m.in. warsztaty rozwijające indywidualne zainteresowania, zajęcia sportowe, wspólny wyjazd na spektakl teatralny czy wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.


EFS

Projekt  “Gmina Puławy dla Seniorów” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).