SKOKI 2013 – Tam gdzie Wieprz do Wisły wpada

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem imprezę “SKOKI 2013 – Tam gdzie Wieprz do Wisły wpada”, organizowaną w dniu 17 sierpnia 2013 r. przez OSP Skoki-Borowa i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Celem imprezy jest promocja turystyczna regionu, prezentacja miejscowego dorobku ludowego, prezentacja dorobku miejscowych ośrodków, popularyzacja kultury regionu Lubelszczyzny poprzez promocję produktów regionalnych oraz pokazanie potencjału miejscowego biznesu – autopromocja firm.