5fd45095a868b007b05013834dba7a95 XL

Sosnów – cmentarz wojenny z czasów I Wojny Światowej

Przemierzając lewobrzeżną część Gminy Puławy w poszukiwaniu znaków przeszłości, warto zatrzymać się na chwilę w miejscowości Sosnów, gdzie w niewielkim zagajniku położonym wśród pól, ok. 150 m na południe od dawnej drogi krajowej nr 12 (Puławy – Radom), znajduje się cmentarz wojenny. Spoczywają na nim żołnierze armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej, polegli podczas I Wojny Światowej w walkach o Twierdzę Dęblin. W okresie okupacji niemieckiej nekropolia została otoczona parkanem z kamienia wapiennego i drewna, a na jej terenie ustawiono krzyże. Nie przetrwały one jednak działań frontowych II Wojny Światowej, ulegając zniszczeniu w skutek ostrzału artyleryjskiego, prowadzonego nad Wisłą przez Armię Czerwoną.

sosnow cmentarz 1

Zagajnik, w którym znajduje się cmentarz.