fbef5456f113816338a0b4f6cfe2c4a5 M

Spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi ekspresowej S12

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Leokadiowie odbędzie się  spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu planowanej drogi ekspresowej S12 na terenie Gminy Puławy.

Zeszyt do wyrażania opinii do prezentowanych materiałów dostępny jest w budynku Urzędu Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4, 24-100 Puławy w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu w dniach od 5 grudnia do 19 grudnia 2017 r.

S12 Agenda spotkania 01