Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020 – zapraszamy na konferencję

PROGRAM KONFERENCJI

Prezentacja projektu ,, STRATEGII ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA PUŁAWY NA LATA 2014-2020’’

Termin spotkania:   28 luty 2014 r.

Miejsce spotkania:   Puławski Park Naukowo-Technologiczny,
                                    ul. Mościckiego 1, 24 – 110 Puławy

Organizator spotkania:   Urząd Miasta Puławy
                                           ul. Lubelska 5,
                                           24 – 100 Puławy
                                           Tel. 81 458 61 93

 

10.00 – 10.15     Rejestracja uczestników

10.15 – 11.30     Dziedziny (obszary) objęte Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Puławy

                          Pan Paweł Dryl Logos Consulting Sp. z o.o.

11.30 – 11.45     Przerwa kawowa

11.45 – 13.00     Cele Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020

                          Pan Paweł Dryl Logos Consulting Sp. z o.o.

13.00 – 13.30     Dyskusja, wnioski i podsumowanie konferencji

13.30 – 14.00   lunch