1

Sukces uczennicy SP Borowa w konkursie organizowanym przez IPN

5 kwietnia 2022 roku w siedzibie lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej miało miejsce uroczyste podsumowanie, połączone z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu historycznego „Żołnierze Armii Krajowej z mojego regionu”. Uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Borowej Żaneta Kałuża, pod kierunkiem nauczyciela historii Jarosława Chmielewskiego, na konkurs przygotowała prezentację poświęconą Marianowi Bernaciakowi ps. „Orlik”, dzięki której zajęła 3 miejsce.

Konkurs, którego organizatorem było Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Lubelszczyzny. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu, indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych, prezentacji multimedialnej przedstawiającej sylwetkę żołnierza Armii Krajowej lub historię oddziału żołnierskiego AK z regionu lubelskiego. Uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Borowej Żaneta Kałuża, pod kierunkiem nauczyciela historii Jarosława Chmielewskiego, przygotowała prezentację poświęconą Marianowi Bernaciakowi ps. „Orlik”.
Praca ta została oceniona bardzo wysoko, dzięki czemu zajęła 3 miejsce, a Żaneta podczas uroczystej gali mogła odebrać z rąk pana dr Roberta Derewndy – dyrektora IPN Oddział w Lublinie nagrody ufundowane przez Organizatora.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że nagrodzona praca była jedną ze 121 prezentacji indywidualnych nadesłanych na konkurs w kategorii szkół podstawowych. Zgłoszone na konkurs prace oceniała Komisja Konkursowa składająca się z pracowników IPN, a jak podkreślali sami Organizatorzy, poziom prac był bardzo wysoki i wyrównany. Tym bardziej gratulujemy jeszcze raz osiągniętego przez Żanetę wyniku.

Jarosław Chmielewski
Nauczyciel historii SP Borowa