ad0f13d28bcbfa30f47c946d137f9df3 M

Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Informujemy, że rolnicy posiadający grunty rolne na terenie Gminy Puławy lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, mogą składać oświadczenia dotyczące poniesionych strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Na terenie Gminy Puławy szczególnie niebezpieczne okazały się przymrozki, które wystąpiły na początku maja. Oświadczenia będą przyjmowane od 12 do 28 czerwca 2019 r.

W celu dokonania zgłoszenia, należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4, pokój 212 oraz na stronie internetowej gminy www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl w zakładce Ogłoszenia.

Zgłaszając szkody, w oświadczeniach należy wpisać wszystkie uprawy, zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR wraz z podaniem miejscowości, numeru działek i powierzchni. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze oświadczeń składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. W przypadku gdy gospodarstwo rolne prowadzi produkcję zwierzęcą, należy również dołączyć oświadczenie o ilości zwierząt, niezależnie od tego, czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach czy w produkcji zwierzęcej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 889 05 02.

 

Pobierz załącznik:

Zawiadomienie Wójta Gminy Puławy

Oświadczenie uprawy

Oświadczenie o stratach i ilosci zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie_dotyczYce_strat_inwestycyjnych_w_sadach_i_plantacjach_wieloletnich

Oświadczenie budynki