Szkolenie dla pracowników i Radnych Gminy Puławy z zakresu PGN

 

logo is 2

Dnia 16 lutego 2015 r. firma WESTMOR Consulting zorganizowała spotkanie dla pracowników Urzędu Gminy Puławy oraz zainteresowanych  Radnych Gminy Puławy. W spotkaniu wzięło udział 16 osób.

Podczas spotkania zaprezentowano cele, zakresy oraz strukturę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przedstawiono i wyjaśniono zasady tworzenia oraz korzyści płynące z posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na zakończenie przeprowadzono „TEST” sprawdzający wiedzę uzyskaną podczas szkolenia oraz omówiono udzielone odpowiedzi. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.