Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy

Budynek Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej jako pierwszy spośród budynków użyteczności publicznej zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji w ramach inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”. 4 maja 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac – firmą „P.P.H.U. MARBUD” Marian Lenarcik z Policznej oraz dokonano przekazania terenu robót. Za kwotę 589 000,00 zł przedsiębiorstwo wykona kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania,  docieplenie ścian zewnętrznych, ścian w gruncie i stropodachu oraz wymieni oświetlenie na energooszczędne typu „led”. Realizacja projektu poprawi komfort użytkowników budynku, wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu i poprawę jakości środowiska naturalnego. Prace mają zakończyć się do 28 sierpnia br. Na wykonanie inwestycji Gmina Puławy pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.