Powrót

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

events wydarzenia24-08-2020


event photo

Szczegóły

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. W spisie rolnym padną pytania m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych: • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), • osób prawnych, • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez: • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl), • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99, Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne będzie miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio. Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmować trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna. Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich. Spiszmy się, jak na rolników przystało! Więcej informacji: spisrolny.gov.pl lub na infolinii spisowej: 22 279 99 99