Trasa zielona i czerwona na obszarze Gminy Puławy

 

 

 

 

zielona logo

długość trasy – 5, 3 km

Pelna legenda

czas przejścia – ok. 1h

 

Trasa treningowa – przyjemna i dość łatwa. Miejsce startu znajduje się przed przejazdem przez tory kolejowe w Gołębiu, w pobliżu drewnianego dworca kolejowego z 1878 roku. Trasa ma przebieg w więk

 

 

szości leśny, prowadzi także drogami polnymi, niektóre odcinki wiodą asfaltem. Drogi leśne są w większości szerokie, idealne do uprawiania Nordic Walking. W okolicy znajduje się jezioro Nury, gdzie można spotkać remiza – chronionego ptaka budującego charakterystyczne wiszące gniazda. W położonym ok. 2 km od trasy centrum Gołębia możemy podziwiać cenne zabytki – Kościół parafialny oraz Domek Loretański. Warto także odwiedzić jedyne w Europie Muzeum Nietypowych Rowerów.

 

 

GREEN TRAIL

length – 5, 3 km
walking time – ok. 1 hour

Training route – pleasant and quite easy. The start is before passing through the railway tracks in Gołąb, near the wooden train station built in 1878. The route leads among the forest, through the field roads, some sections leads along asphalt roads. Forest roads are wide, and so – ideal for Nordic Walking. Not far from the route there is Nury Lake, where you can meet “remiz” – a protected bird that builds characteristic hanging nests. In situated approximately 2 km from the route Gołąb center you can admire the precious monuments – Parish Church and Loreto House. You can also visit Museum of Unusual Bicycles.

zielona profil

Profil trasy jest niezróżnicowany – amplituda wysokości wynosi około 5 m.

 

czerwona logo

długość – ok. 13,2 km
czas przejścia – 2 h 40 minut

Trasa bardzo ciekawa, posiadająca niezwykłe walory krajobrazowe. Miejsce startu wspólne z początkiem trasy zielonej, znajduje się przed przejazdem przez tory kolejowe w Gołębiu. Prowadzi trybami leśnymi i polanami. Przebieg trasy pozwala na obcowanie z nieskażoną przyrodą. Maszerujemy przez dawną wieś Bonów, bór sosnowy oraz Łąki Bonowskie, na których można spotkać takie okazy roślinne jak goździk kropkowany oraz przetacznik kłosowy. Szlak prowadzi nieopodal faunistycznego i wodnego Rezerwatu Czapliniec oraz krzyżuje się ze szlakiem ornitologicznym.

RED TRAIL

length – 13, 2 km;
walking time – 2 hours 40 minutes

Very interesting route with extraordinary scenic values. The start is the same as the start of green route – before passing through the railway tracks in Gołąb, near the wooden train station built in 1878. The rail leads among forest and meadows. The route allows for communing with unspoiled nature. We walk through the former village – Bonów, among pine forest and meadows, where you can find rare plants. The trail leads close to faunistic and aquatic Reserve Czapliniec and intersects with the ornithological trail.

czerwona profil

Profil trasy jest niezróżnicowany – amplituda wynosi około 10 m. Trasa idealna do uprawiania Nordic Walking w każdym gronie.

Uwaga: trasa łącznikowa dla tras zielonej i czerwonej w Gołębiu prowadzi od wiaty w Gołębiu przy ul. Puławskiej, w kierunku ul. Krzywej, a dalej obok dworca PKP, wzdłuż torów kolejowych, do przejazdu przez tory kolejowe.