a89deac053396e24d6cf47cd0576ab59 M

Trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania

W czwartek 26 września 2019 r. na terenie powiatu puławskiego zostanie przeprowadzony trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania. Test będzie odbywał się pomiędzy godziną 12:00 a 13:00.

Trening polegać będzie na wyemitowaniu o godzinie 12:00 przez wszytskie syreny systemu, ciągłego sygnału akustycznego przez okres 1 minuty. Następnie mogą być uruchamiane pojedyncze syreny systemu na okres nie przekraczający 5 sekund.