6b540af06c9f0a601762578a9e03a44b M

Trwa badanie i ocena ofert złożonych w ramach III przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Gołąb”

Trwa badanie i ocena ofert złożonych w ramach III przetargu nieograniczonego na: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Gołąb”. Otwarcie ofert nastąpiło we wtorek 15 października 2019 r. Do przetargu zgłosiło się 4 oferentów. Kwota, jaką Gmina Puławy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 255 442,71 zł. Będziemy Państwa informować o dalszych rozstrzygnięciach w sprawie inwestycji.

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena (zł) Okres gwarancji
(ilość lat)
1 „TAMEX OBIEKTY SPORTOWE” S.A.
ul. Rydygiera 8/3a, 01 – 793 Warszawa
6 296 685,46 5
2 „STRABAG” Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków – Lider
oraz
„STRABAG AG”
ul. Ortenburgerstrasse 27, A – 9800 Spittal / Drau, Austria – Partner
6 330 717,50 5
3 „TEL – BRUK” Radosław Telenga
ul. Czartoryskiego 13 / 57, 42 – 202 Częstochowa
4 876 950,00 5
4 „PRZESIĘBIORSTWO EL – IN” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 8, 96 – 100 Skierniewice
7 682 573,85 5

Termin wykonania i warunki płatności zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

.