7f8135b0353f21e40222c95b42adffdc M

Trwa przebudowa ulicy Pięknej w Górze Puławskiej

Od początku lipca trwają roboty budowlane w zakresie modernizacji ulicy Pięknej w Górze Puławskiej. Realizacja inwestycji zakłada między innymi przebudowę drogi na odcinku 256m o szerokości nawierzchni 5m, wykonanie chodnika i zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą prac jest „Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji” Marek Zadura.

Wartość zadania to 850 255,84 zł.