PIT

Pracujesz lub mieszkasz w Gminie Puławy? Przekaż swój podatek na rozwój inwestycji w Twoim otoczeniu!

– Czy wiesz, że pewien procent podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zasila budżet gminy, w której mieszkasz?

Zgodnie z obowiązującym prawem, samorządy partycypują we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Blisko 38% ogólnego wpływu z PIT-u do kasy państwa, zasila później budżety gmin.

Ile pieniędzy z PIT-u wpływa do budżetu Gminy Puławy? –

– W 2015 roku budżet Gminy Puławy zasiliła kwota blisko 6,8 mln zł, a w 2016 roku wpływy z PIT-u wyniosły ponad 7,4 mln. Dochody z tego tytułu mogą stanowić nawet 20% ogółu wpływów do gminnej kasy.

Skąd wiadomo, do której gminy trafią pieniądze z mojego PIT-u? –

– To proste. O tym, do kasy której gminy wpłynie część podatku PIT decyduje miejsce zamieszkania podatnika.

Co w sytuacji, gdy moje miejsce zamieszkania różni się od zameldowania? –

– Dla rozliczeń podatku PIT ważne jest wyłącznie miejsce zamieszkania podatnika, a nie jego zameldowania. Oznacza to, że podatnik może bez problemu złożyć zeznanie podatkowe w miejscu gdzie np. pracuje i zamieszkuje (lub tylko zamieszkuje) – czyli przebywa z zamiarem stałego pobytu, a nie tam gdzie jest zameldowany. Nawet jeśli podatnik nie posiada meldunku w miejscowości, w której przebywa, składając deklarację PIT wystarczy, że w odpowiedniej rubryce deklaracji wpisze swój aktualny adres. Co więcej, składanie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zameldowania w świetle przepisów podatkowych należy uznać za błędne.

Zatem składając roczną deklarację PIT mogę wspierać rozwój gminy, w której faktycznie mieszkam? –

– Dokładnie tak! Większe wpływy do budżetu gminy z podatku PIT to więcej pieniędzy np. na inwestycje – nowe drogi, chodniki, szkoły, boiska czy place zabaw. Wpisując w rocznej deklaracji podatkowej swoje miejsce zamieszkania, decydujesz o tym, że Twoje pieniądze będą służyć dla Ciebie i Twojego otoczenia.