Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borowej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borowej najlepsi w województwie

7 grudnia 2020 r. odbył się drugi, finałowy etap konkursu „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku”. Organizatorami konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego byli Wojewoda Lubelski i Lubelski Kurator Oświaty.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich należało przygotować, w zespołach złożonych z 2-4 uczniów, pod kierunkiem nauczyciela projekt edukacyjny, którego tematyka związana będzie z historią wojny polsko-bolszewickiej na Lubelszczyźnie, przebiegiem działań zbrojnych, losami żołnierzy na froncie lub też z różnego rodzaju formami patriotycznego zaangażowania społeczeństwa w walki z bolszewickim najeźdźcą.
Do konkursu przystąpiły dwa zespoły uczniów SP Borowa. Pierwszy w składzie: Jakub Kowalski, Julia Stefanek, Karol Kopiński, Szymon Woźniakowski. W skład drugiego weszły: Maria Miazga, Nikola Grzybowska i Żaneta Kałuża. Oba zespoły do konkursu przygotowywał nauczyciel historii Jarosław Chmielewski
Prace konkursowe powstawały w oparciu o przygotowane wcześniej dwie wystawy, które pojawiły się na szkolnych korytarzach z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Narodowego Święta Niepodległości. Pierwsza, na dolnym korytarzu, przedstawia 12 dowódców wojskowych mających znaczny wpływ na zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. Tutaj pojawiły się biogramy i wizerunki takich postaci jak: Józef Piłsudski, Józef Haller, Tadeusz Jordan-Rozwadowski, Edward Śmigły-Rydz, Władysław Sikorski, czy Leonard Skierski.
Z kolei na górnym holu przygotowana została wystawa przybliżająca pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Puławach, Gołębiu i Dęblinie podczas przygotowań do kontrofensywy znad Wieprza w sierpniu 1920 roku.
I właśnie ta wizyta marszałka oraz wyprowadzone znad Wieprza kontruderzenie, które odwróciło losy wojny polsko-bolszewickiej stały się motywem przewodnim powstających prac. Pierwszy czteroosobowy zespół przygotował film w którym, w oparciu o wspomnianą wystawę, przybliżył pobyt Józefa Piłsudskiego w naszej okolicy, natomiast drugi zespół pracował nad lapbookiem (teczką kreatywną) dotyczącym tego samego zagadnienia.
Prace należało przesłać na adres Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 2 listopad 2020 r. Łącznie na konkurs w kategorii szkół podstawowych nadesłano 60 prac, z których komisja konkursowa wyłoniła 10 najlepszych i zakwalifikowała je do drugiego, finałowego etapu. W finałowej dziesiątce znalazły się obie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Borowej. Zespół przygotowujący film zajął 3 miejsce, natomiast zespół, który wykonał lapbook 8 miejsce.
W drugim etapie zadaniem zespołów było rozwiązanie quizu historycznego. Uczestnicy rozwiązywali test za pomocą łącza internetowego, które umożliwiło im udział w finale konkursu bez opuszczania swoich miejscowości. Pytania quizu związane były z zagadnieniami omawianymi w ramach podstawy programowej, ale nawiązywały także do wystawy „Lubelszczyzna 1920. W ogniu walk”, prezentowanej w gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz cyklu lekcji muzealnych „Poczuj dumę i smak Zwycięstwa 1920” składającego się z pięciu filmów dostępnych w Internecie.
W etapie finałowym uczniom SP Borowa poszło jeszcze lepiej, gdyż po ogłoszeniu końcowych wyników okazało się, że dwa pierwsze miejsca zajęły zespoły reprezentujące właśnie tą szkołę. Sukces jest tym większy, że zwycięski zespół w składzie: Jakub Kowalski, Julia Stefanek, Karol Kopiński i Szymon Woźniakowski uzyskał najlepszy wynik zdobywając 21 punktów na 22 możliwe do zdobycia. Ponadto drużyna ta rozwiązała test w najkrótszym czasie, potrzebując zaledwie 6 minut i 28 sekund z 25 minut przewidzianych na odpowiedzi. Tylko nieznacznie słabszy wynik osiągnął zespół w składzie: Maria Miazga, Nikola Grzybowska i Żaneta Kałuża, który odpowiedział poprawnie na 19 z 22 pytań w czasie 10 minut i 50 sekund.
Oba zespoły otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe: urządzenia elektroniczne oraz książki i albumy o tematyce związanej z konkursem, czyli historią wojny polsko-bolszewickiej.
Gratulujemy tak wielkiego sukcesu!

Więcej informacji na temat konkursu oraz wyniki zbiorcze można znaleźć pod następującym linkiem: KONKURS