4b41d8402a855349daa868762863cbe9 M

Unijne pieniądze na oświatę w Gminie Puławy

Gmina Puławy zdobyła dofinansowanie w łącznej wysokości 3 012 070,42 zł na realizację dwóch projektów edukacyjnych adresowanych do uczniów i nauczycieli 5 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjów.

Projekty pn. „Nauka kluczem do sukcesu” oraz „Gimnazjaliści na start” otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 3 012 070,42 zł w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego.

Projekt „Nauka kluczem do sukcesu” skierowany jest  do 575 uczniów i nauczycieli 5 szkół podstawowych w: Borowej, Gołębiu, Górze Puławskiej, Leokadiowie oraz Zarzeczu i zakłada min. organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce) oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Do każdej ze szkół uczestniczących w projekcie zakupione zostanie wyposażenie do pracowni informatycznej, a także zestawy pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć. Łączny budżet projektu „Nauka kluczem do sukcesu” wynosi 1 970 701,20 zł w tym kwota dofinansowania 1 675 096,02 zł.

Projekt „Gimnazjaliści na start” adresowany jest uczniów i nauczycieli  gimnazjów w Gołębiu, Górze Puławskiej oraz Zarzeczu i zakłada osiągnięcie celu jakim jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W ramach projektu wszystkie gimnazja w Gminie Puławy zyskają nowoczesne wyposażenie pracowni ICT oraz matematyczno-przyrodniczych. Budżet projektu ogółem wynosi 1 408 724,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1 336 974,40 zł.

Realizacja projektów rozpocznie się we wrześniu br.