e92dc519c3c1d0000e5795e41f4c6df5 XL

Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu – list gratulacyjny od Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

List gratulacyjny od Pana Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z okazji uroczystego otwarcia nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu, które miało miejsce 26 marca 2018 r.