f1c0ee17f338cf5c72ee789b8341f285 M

Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej – fotorelacja cz. 2

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej relacji fotograficznej z uroczystości otwarcia nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej, która odbyła się 18 września 2017 r.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z licznymi listami gratulacyjnymi, które z tej okazji wpłynęły od: Pani Mirosławy Kęczkowskiej – Dyrektora Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej, Pani Zofii Małek – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Puławach zs. w Górze Puławskiej, Pani Danuty Ogłozy – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble, Pana Sławomira Plisa – Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Pana Adama Sosnowskiego – Prezesa Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP, Pana Sławomira Broniarza – Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pana Krzysztofa Babisza – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, Pana Romana Radzikowskiego – Wójta Gminy Łaziska, Pani Hanny Czerskiej-Gąsiewskiej – Przewodniczącej Rady Powiatu Ryckiego i Pana Stanisława Jagiełło – Starosty Ryckiego, Pana Witolda Popiołka – Starosty Puławskiego, Pani Agaty Borowiec – Posłanki na Sejm RP, Pani Genowefy Tokarskiej – Posłanki na Sejm RP, Pana Krzysztofa Michałkiewicza – Posła na Sejm RP, Włodzimierza Karpińskiego – Posła na Sejm RP, Pana Krzysztofa Szulowskiego – Posła na Sejm RP, Pana Sławomira Zawiślaka – Posła na Sejm RP, Pani Marzenny Drab – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Listy gratulacyjne można znaleźć na stronie internetowej Gminy w zakładce: http://www.gminapulawy.pl/urzad-gminy/nagrody-wyroznienia-podziekowania.html