8305fb8f2ea5b7f85aaac2dc3f7e75b1 XL

Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej – list gratulacyjny Podsekretarza Stanu MEN

List gratulacyjny od Pani Marzenny Drab – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z okazji uroczystego otwarcia nowo rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górze Puławskiej, które odbyło się 18 września 2017 r.