0b5e77e1fe49b2f10e40b5c4b6aeafa9 M

Ustawa „Rodzina 500 plus” wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.

Formularze wniosków o świadczenie wychowawcze („500 plus”) można pobrać na stronie internetowej Gminy Puławy (www.gminapulawy.pl) lub GOPS w Puławach (www.gops.pulawy.pl), w budynku Urzędu Gminy w Puławach (pok. 10, 306, 310) oraz w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Puławy. Bliższe informacje pod nr telefonu: 81/ 889 05 36, 81/889 05 40.

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, poz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195). Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Jednocześnie informujemy, że 18 lutego 2016 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 19 lutego 2016 r., poz. 214). Rozporządzenie to określa m.in.  wzór wniosku oraz załączników do niego.

Uwaga: Szacujemy, że w Gminie Puławy uprawnionych do otrzymania świadczenia będzie ok. 1000 rodzin (1300 dzieci).

Uwaga: W Gminie Puławy świadczenia wychowawcze będzie przyznawał oraz wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dęblińska 4, tel. 81/889 05 36. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do wdrożenia programu, tak, aby można było sprawnie obsłużyć ok. 1000 wnioskodawców.

Uwaga:

–        zgodnie z art. 49 ustawy wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) mogą być składane od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.

–        GOPS wydaje decyzję w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

–        Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r., GOPS (w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję  o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

W związku  z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Puławy o możliwie rozłożone w czasie (od 1 kwietnia do 1 lipca) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek i niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez setki osób. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.  

Poniżej zamieszczamy:

– aktywny formularz wniosku oraz załączników do niego;

– wydany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Podręcznik dla samorządów Rodzina 500 plus”.

Odpowiedzi na typowe pytania znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/#Dla_kogo?

Podręcznik 500+

Wniosek (Adobe Reader)

Wniosek (WORD)

Plakat informacyjny