Utworzenie izby edukacji w miejscowości Borowa

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Utworzenie izby edukacji w miejscowości Borowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez utworzenie i wyposażenie izby edukacji.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót budowlanych m.in. obejmuje:
– montaż doświetlaczy piwnicznych z tworzyw sztucznych
– wykonanie posadzki z płytek kamionkowych gres
– montaż stolarki drzwiowej
– montaż grzejników stalowych
– montaż opraw świetlówkowych
– roboty ogólnobudowlane.
Dostawa wyposażenia izby edukacji:
– krzesła składane, regał metalowy, gabloty ekspozycyjne, witryna wisząca, ścianka wystawiennicza, biurko pod komputer, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, manekin dziecięcy, rolety okienne.

Planowany termin wykonania: wrzesień – listopad 2014 r.
Wartość robót wraz z wyposażeniem: 92 756,77 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 56 968 zł

Wykonawca robót budowlanych: „BUDJAN” Sp. z o.o., ul. Sieroszewskiego 7, 24-100 Puławy

{gallery}831{/gallery}