Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego

rpo wl banner

Projekt partnerski p.n. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projekt realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Nałęczowie jako Lidera oraz Gminy: Baranów, Janowiec, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, miasto Puławy, Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn, Garbów, Kamionka, Dęblin, Ryki.

Wartość całkowita projektu: 1 926 101,05 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 348 270,72 zł
Łączny udział własny Partnerów: 577 830,33 zł (na wkład własny składają się środki wniesione przez wszystkich Partnerów)

CELE PROJEKTU

Celem nadrzędnym Projektu jest zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny.
Cel główny to: rozwój i promocja turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD “Zielony Pierścień” oraz obszarów sąsiadujących.
Łączna długość szlaków rowerowych oznakowanych w ramach projektu wynosi blisko 500 km. Na tę sieć składa się 60-cio kilometrowy odcinek nieoznakowanego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego Greenways Budapeszt – Kraków – Warszawa – Gdańsk biegnący od gminy Janowiec (poprzez gminy: Puławy, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Końskowola, miasto Puławy, Ryki) do miasta Dęblina oraz lokalne (tematyczne) pętle rowerowe łączące się ze sobą.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

  • wykonanie projektów szlaków na brakujących odcinkach,
  • wykonanie projektu wiat turystycznych dla rowerzystów,
  • kompleksowe oznakowanie sieci szlaków rowerowych,
  • ustawienie 43 tablic informacyjnych ze schematem szlaków,
  • oznakowanie atrakcji turystycznych na trasie,
  • wykonanie i montaż drewnianych wiat dla turystów wraz ze stołami i ławami, urządzenie miejsc na grilla, montaż koszy na śmieci, montaż stojaków na rowery,
  • wyposażenie 3 punktów naprawy rowerów,
  • wyposażenie 2 punktów aptecznych,
  • montaż systemu zliczania turystów tzw. pętli indukcyjnej,
  • zakup i montaż trzech tablic meteorologicznych.

Na terenie Gminy Puławy oznakowany został szlak rowerowy na długości około 50 km, zlokalizowane zostały dwie wiaty turystyczne wraz z elementami wyposażenia tj.: stoły i ławy drewniane, miejsca na grill, stojaki na rowery, kosze na śmieci, ponadto zostało ustawionych sześć tablic informacyjnych ze schematem szlaków rowerowych. Wiaty turystyczne zostały zlokalizowane w miejscowościach Gołąb oraz Zarzecze.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej LGD „Zielony Pierścień” www.zielonypierscien.pl