5098e75e57e36807c173cb7490b1b0d2 M

UWAGA! Barszcz Sosnowskiego.

W ostatnich dniach, w rejonie miejscowości Bronowice, ujawniono siedliska bardzo niebezpiecznej dla ludzi rośliny, zwanej barszczem Sosnowskiego. Nie wykluczone, że krzewi się ona także w innych rejonach gminy.

Barszcz Sosnowskiego, to groźna dla ludzi roślina, powodująca przede wszystkim oparzenia skóry, ale w określonych sytuacjach mogąca przyczynić się nawet do śmierci osoby, która miała z nią kontakt. Barszcz Sosnowskiego można pomylić z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższy – osiąga nawet 4 metrów wysokości. Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w dolnej części jest pokryta fioletowymi plamkami. Jego liście są duże i szerokie (o średnicy do 150 cm), o zaostrzonych końcówkach, a kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach są białe.

Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?
Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią olejki eteryczne zawarte w soku oraz w wydzielinie włosków gruczołowych barszczu Sosnowskiego. Związki te w obecności światła słonecznego wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia II i III stopnia, a u alergików mogą prowadzić nawet do śmierci.

Gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego?
Barszcz Sosnowskiego można spotkać w miejscach nieużytkowanych przez człowieka, czyli głównie na odłogach, łąkach i przydrożnych rowach. Rośnie także wzdłuż brzegów rzek i jezior, na polach uprawnych, pastwiskach, w ogrodach i parkach. Coraz częściej można go spotkać w żyznych lasach olchowych, a także łęgowych, które rosną nad rzekami i potokami.

Oparzenie barszczem Sosnowskiego – objawy.
Objawy oparzeń pojawiają się od 30 minut do 2 godzin od kontaktu z rośliną. Na siłę reakcji ma wpływ wrażliwość skóry poparzonej osoby, a także słoneczna pogoda, wysokie temperatury i duża wilgotność powietrza (w tym także silne spocenie się).
Ponadto związki chemiczne zawarte w soku barszczu Sosnowskiego mogą wywoływać:
– podrażnienia dróg oddechowych;
– nudności, wymioty;
– bóle głowy;
– zapalenie spojówek.
W ciągu 24 godzin nasilają się objawy w postaci zaczerwienienia skóry i pęcherzy z płynem surowiczym. Stan zapalny utrzymuje się przez około 3 dni. Po tygodniu miejsca podrażnione ciemnieją i stan taki może utrzymywać się przez kilka miesięcy.

 

Oparzenia barszczem Sosnowskiego – jak na nie reagować?
Jeśli podejrzewasz, że miałeś styczność z barszczem, dokładnie przemyj zaatakowane miejsca dużą ilością ciepłej wody z mydłem i jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem. Pamiętaj, aby unikać słońca przez co najmniej dwie doby. 1)

Metody zwalczania 2)
Metoda mechaniczna jest najprostszą metodą zwalczania roślin. Najskuteczniejsze jest niszczenie jesienią roślin jednorocznych. Termin jesienny należy uznać za najlepszy, ponieważ w tym okresie najłatwiej jest rozpoznać ten gatunek po silnych, dorodnych rozetach. Niszczenie roślin może polegać na ręcznym (dłońmi rękawicach) usuwaniu przy pomocy motyk bądź też specjalistycznego sprzętu. Barszcz Sosnowskiego można także niszczyć mechanicznie w drugim roku wegetacji, gdy wyrastaj ą pędy. Zabiegi te należy koniecznie wykonywać przed owocowaniem, a najkorzystniej tuż przed lub w trakcie kwitnienia. Najbardziej powszechna i skuteczną metodą jest jego wykaszanie. Na ogół, w ciągu jednego sezonu, potrzebnych jest co najmniej od 2 do 4 zabiegów wykaszania. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że im wyżej koszone są rośliny, tym większe prawdopodobieństwo odrastania nowych baldachów na niższych piętrach. Do tego zjawiska dochodzi masowo wówczas, gdy usuwane są tylko same baldachy. Ponadto koszenie sprawia, iż rośliny barszczu „stają się” wieloletnie. (…) Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu”, czyli bardzo częstym koszeniu. W takiej sytuacji, w pewnym momencie można przystąpić do walki chemicznej, którą w określonych przypadkach można wykorzystać jako jedyną i podstawową metodę. (…) Zabiegi opryskiwania, głównie przy użyciu środka Rouddup 360 SL, można wykonywać w trzech terminach:
– wiosną do połowy maja, na siewki (do fazy rozety);
– wczesnym latem, od czerwca, w okresie wytwarzania pędów kwiatowych, do początku kwitnienia;
– późnym latem do jesieni, gdy rośliny osiągają fazę dobrze rozwiniętej rozety (wysokość rośliny od 15 do 35 cm);
– późnym latem do jesieni, na osobniki wieloletnie.

UWAGA: wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego, bez względu na stosowana metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto muszą być wyposażone w odpowiedni szczelny strój z syntetycznego materiału (ubrania z włókien naturalnych, takich jak bawełna czy len, wchłaniają bowiem sok rośliny), ochronne okulary i maseczki do ochrony dróg oddechowych.

Barszcz Sosnowskiego jest organizmem niekwarantannowym i nie podlega obowiązkowi zwalczania z urzędu w myśl przepisów ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2041 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227 z późn. zm.)

O odnalezieniu na terenie Gminy Puławy, siedliska barszczu Sosnowskiego, właściciel (administrator terenu) lub osoba postronna, która odnalazła roślinę, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować Wójta Gminy.

Do zwalczania siedlisk barszczu Sosnowskiego zobowiązany jest właściciel (administrator) terenu, na którym występuje ta roślina. z własnej inicjatywy lub wykonując decyzję wydaną w tej sprawie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Koszt i wysiłek związany z likwidacją siedliska roślin, spoczywa na właścicielu (administratorze) terenu.

1) http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/barszcz-sosnowskiego-jak-rozpoznac-i-leczyc_oparzenia_41798.html
2) prof. Dr hab. Kazimierz Adamczewski, inż. Adam Paradowski – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.