100ee607e4feb32847876130800bcc02 M

Uwaga! Groźna choroba świń!

ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

W nadgranicznych powiatach województw lubelskiego i podlaskiego, wystąpiły ogniska chorobowe afrykańskiego pomoru świń (ASF). Do chwili obecnej, choroba ta nie pojawiła się u świń ani u dzików na terenie powiatu puławskiego, a w tym Gminy Puławy.1)

W ramach działań prewencyjnych, w przypadku stwierdzenia padnięć świń lub natrafienia na zwłoki dzika, uprasza się o niezwłocznie informować o tym właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii (dla Gminy Puławy: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach, lek. wet. Jarosław Wiciński, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach, ul. C.K. Norwida 17, 24-100 Puławy, tel.: 81 886 33 20, e-mail: pulawy.piw@wetgiw.gov.pl.
1) Za Regionalnym Systemem Ostrzegania dla województwa lubelskiego.

Więcej szczegółów na: http://www.gminapulawy.pl/gospodarka-komunalna-i-ochrona-srodowiska/program-gospodarki-niskoemisyjnej-na-terenie-gminy-pu%C5%82awy-na-lata-2015-2020/item/2075-afryka%C5%84ski-pom%C3%B3r-%C5%9Bwi%C5%84-asf.html