animal 4219983 1920

Uwaga!!! Ptasia grypa!!!

W sezonie jesiennym bieżącego roku na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie zachodniej Rosji i w Kazachstanie stwierdzono występowanie wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) u drobiu i ptaków dzikich.

W związku z możliwością ponownego wystąpienia grypy ptaków informuję, o konieczności wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

Zasady bioasekuracji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz.722), którego zapisy winny być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu. Poniżej przedstawiamy Państwu skan rozporządzenia.

 

Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi (1)

Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi (2)