86e782db385e82c686a4da04c4c8d06f M

UWAGA! ZMIANA PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

      UWAGA! ZMIANA PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem czasowo zostają ograniczone wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Puławskim. Będzie istniała możliwość zorganizowania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porady telefoniczne lub drogą elektroniczną) bądź umówienia wizyty w terminie późniejszym – po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr telefonu 609 009 469.