V Puławski Zlot Pojazdów Zabytkowych

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem V Puławski Zlot Pojazdów Zabytkowych, organizowany w dniu 12 października 2013 r. przez Pana Mirosława Piskorka – Komandora Zlotu.