92147a43a78b5983afe1a0dfa23dc633 M

V Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy – list gratulacyjny Starosty Puławskiego

List gratulacyjny od Pana Witolda Popiołka – Starosty Puławskiego z okazji V Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy.