V Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy

W piątek, 16 stycznia br. w budynku szkolnym w Górze Puławskiej odbyło się V Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy. Wydarzenie to gromadzi środowiska samorządowe, kulturalne, społeczne i biznesowe gminy, będąc swoistym podsumowaniem rocznej działalności samorządu gminnego. Tradycyjnie swoją obecnością dopisali liczni goście – księża, przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli, przedsiębiorcy, sołtysi, dyrekcje i pracownicy gminnych placówek oświatowych i kulturalnych, pracownicy urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy.

Podczas spotkania w formie wideoprezentacji zostały przedstawione inwestycje i projekty zrealizowane w roku ubiegłym, a także przekrój najważniejszych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i społecznych. Następnie wręczono wyróżnienia “Zasłużony dla Gminy Puławy”, które w tym roku odebrali Pani Jolanta Potapska i Pan Mieczysław Serafin. Całości dopełnił występ artystyczny, przygotowany przez uczniów miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Miłym akcentem, który uprzyjemnił spotkanie był występ członków Wojskowego Koła Łowieckiego “Knieja”, którzy dźwiękami myśliwskich rogów uświetniali najważniejsze momenty wieczoru.

Pan Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy oraz Pani Teresa Woszczek – Sekretarz zostali uhonorowani odznaczeniami, przyznanymi przez organizacje kombatantów za wkład w kultywowanie miejscowej tradycji historycznej i pracę na rzecz środowisk kombatanckich.

 

{gallery}913{/gallery}