7014c85c81aef4d9d4527027eba778df XL

VII Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy – list gratulacyjny od Burmistrza Zwolenia

List gratulacyjny od Pani Bogusławy Jaworskiej – Burmistrza Zwolenia z okazji VII Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy, które odbyło się 27 stycznia 2017 r.

7014c85c81aef4d9d4527027eba778df XL