Ważna informacja dla mieszkańców!

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie wynosi 20 zł od osoby/miesiąc oraz 40 zł od osoby/miesiąc w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmieniły się również numery indywidualnych kont bankowych przeznaczonych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana ta konieczna była z uwagi na modyfikację systemu bankowego, spowodowaną połączeniem się Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach (obsługującego rachunki Gminy Puławy) z Bankiem Spółdzielczym w Końskowoli.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery indywidualnych kont bankowych będą funkcjonowały równolegle z nowymi do końca maja br.