336d6e45001c603052accd6de4c50b60 M

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Puławy na temat planowanego projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych

Gmina Puławy informuje, że w dniach od 5 lutego 2016 r. do 19 lutego 2016 r. będą prowadzone zapisy osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych, mieszkańców Gminy Puławy, do udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych. W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę Puławy najpóźniej do końca 2018 r.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Puławy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych (tj. kosztów netto). Pozostałe koszty poniesie uczestnik projektu. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Szczegółowe informacje, ankieta oraz deklaracja znajdują się w załącznikach poniżej.

Gmina Puławy informuje, że w dniach od 5 lutego 2016 r. do 19 lutego 2016 r. będą prowadzone

zapisy osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych, mieszkańców Gminy Puławy, do udziału

w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie

wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych.

W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez

Gminę Puławy najpóźniej do końca 2018 r.

 

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Puławy

i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji.

Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych

(tj. kosztów netto). Pozostałe koszty poniesie uczestnik projektu.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz od pozyskania

środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.