Mak

Ważna informacja dla osób zainteresowanych uprawą konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego!

W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczącym określenia zapotrzebowania odnośnie areałów upraw konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego proszę wszystkich zainteresowanych ewentualną uprawą ww. roślin o przekazanie informacji do Urzędu Gminy Puławy – do dnia 16.10.2020 r.

Informacje zawierające planowaną powierzchnię, rodzaj oraz miejsce uprawy należy przekazywać osobiście do pracowników pok. 212 Urzędu Gminy Puławy lub telefonicznie pod nr tel. (81) 889 05 02.

Uprawa powyższych roślin dotyczy 2021 r.

 

Pismo w sprawie zapotrzebowania na powierzchnie upraw maku i konopi włóknistych na 2021 rok