DSC 0134

Witajcie w strażackiej rodzinie!

Ślubuję ze wszystkich sił, służyć ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniając się do ochrony Życia, zdrowia i mienia jej obywateli, poprzez działanie prewencyjne i profilaktyczne. Ślubuję przestrzegać postanowień i statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej! Ślubuję Tak mi dopomóż Bóg!

Taką przysięgę złożyło blisko 60 dzieci podczas ślubowania kandydatów na członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Bronowicach, Dobrosławowie, Leokadiowie, Łęce i Opatkowicach. Aktu mianowania dokonała Prezes Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Druhna Danuta Smaga, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Druh Kamil Lewandowski oraz starszy brygadier Grzegorz Podhajny Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Uroczystość odbyła się 15 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej.

Stroje dla młodzieżowych drużyn pożarniczych zakupiła Gmina Puławy. Podczas uroczystości młodzi strażacy dostali także upominki, w tym apteczki pierwszej pomocy zakupione przez Powiat Puławski.

Na zakończenie uroczystości ślubowania, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiu przeprowadzała pokaz z udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkim młodym druhnom i druhom serdecznie gratulujemy przystąpienia do strażackiej rodziny! Życzymy Wam wielu satysfakcji w pełnieniu ważnej i odpowiedzialnej roli w społeczeństwie Gminy Puławy. Gratulujemy także waszym rodzicom i opiekunom za wkład w wychowanie kolejnych pokoleń strażaków.