powodz

Wójt Gminy Puławy Zarządzeniem nr 587/2024 z dnia 8 lutego 2024r. ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Puławy

Z dniem 08 lutego 2024r. od godz. 12.00 Wójt Gminy Puławy ogłasza stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Puławy.

ZARZĄDZENIE