Wycinka drzew

Wójt Gminy Puławy informuje, że zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości następuje po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy na wniosek właściciela.

Zezwolenia zgodnie z art. 83 ust. 6 nie wydaje się między innymi dla: – drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową, oraz dla drzew, których wiek nie przekracza 10 lat. Dla drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, np. rosnących pod linią energetyczną, lub zagrażających budynkom mieszkalnym bądź gospodarczym, na usunięcie niezbędne jest zezwolenie Wójta. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewy, również dotyczy wiatrołomów i wiatrowałów. By usunąć  z posesji drzewa powalone przez wichurę, również należy złożyć wniosek.

Wniosek na zezwolenie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy bądź z pok. Nr 212.

Za wydanie decyzji na usunięcie takiego drzewa zgodnie z art. 86 ww. ustawy, nie jest pobierana opłata.

Wójt Gminy przypomina, że zgodnie z art. 88 ww. ustawy za nielegalne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, zobowiązany jest do nakładania kar, które są bardzo wysokie, sięgające niekiedy kilkunastu tysięcy złotych co bardzo często przekracza budżet rodzinny.

Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu